Zoeken Share Woordenboek
Sluiten

Zoeken

Overzicht

10 ultieme adviezen voor een menselijker - en dus succesvoller - merkbeleid

10 ultieme adviezen voor een menselijker - en dus succesvoller - merkbeleid

Merkmanagers van menselijke merken zijn empatisch en laten de controle los.

1. Omarm holisme

Een menselijk merk wordt niet eenzijdig door marketeers aan consumenten opgelegd, maar is een holistisch samenwerkingsverband. Het is het resultaat van de voortdurende offline en

online interacties van een groot aantal factoren.

2. Het merk is een kompas

Bij menselijke merken zijn merk en organisatie één: het merk is de business. Het merk is daarmee het centrale operationele idee van een organisatie, het kompas, dat resoneert in alle activiteiten van een organisatie.

3. Ken jezelf

Menselijke merken moeten voortdurend opereren vanuit hun unieke bestaansreden. Deze ‘ziel’ moet zijn geïnternaliseerd en diagonaal in de organisatie zijn verankerd: het merk is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van de organisatie.

4. Wees flexibel

Merken met een ziel blijven herkenbaar als ze in een andere vorm worden gekneed. Zulke merken zijn flexibel, omdat ze minder worden beperkt in de betekenissen die ze kunnen dragen. Flexibele merken zijn complex en gelaagd, niet simpel en consistent.

5. Doe goed

Menselijke merken laten winst nooit ten koste gaan van mens, milieu en samenleving. Aandeelhouderswaarde en winst zijn een gevolg van sociale waarde: de oprechte, belangeloze bijdrage die merken vanuit hun ziel aan de maatschappij leveren.

6. Leef je merk

Een ziel moet worden beleden, anders heeft ze geen betekenis. Een menselijk merk is wat je zegt dat je bent plus wat je doet of levert. Het is woorden én daden, een belofte die dagelijks wordt geleefd en waargemaakt door alle medewerkers.

7. Zoek de balans

Menselijke merken worden langzaam en gestaag gebouwd en met zorg onderhouden. Merkbeheerders hebben weliswaar oog voor korte termijn resultaten, maar realiseren zich eveneens dat bij een ziel alleen een lange termijn perspectief past.

8. Laat los en engage

Merkmanagers van menselijke merken moeten de invloed van consumenten omarmen en toejuichen. Ze moeten hen actief bij de totstandkoming en doorontwikkeling van het merk betrekken.

9. Luister breed

Merkmanagers van menselijke merken luisteren goed, maar niet alleen naar wat trending is op Twitter. Ze luisteren vooral breed: naar het onzichtbare, naar het alledaagse,naar de culturele onderstromen. Daardoor staan ze heel dicht bij hun consumenten.

10. Wees empathisch

Menselijke merken worden beheerd door merkmanagers die economische en bedrijfskundige kennis hebben, maar die eerst en vooral over soft skills beschikken. De merkmanager van een menselijk merk is communicatief vaardig en empathisch; een dienend leider.

Bron: Communicatie online / Auteur Daan Muntinga

Ander nieuws

Naar overzicht
Visual & Webdesign