Zoeken Share Woordenboek
Sluiten

Zoeken

Woordenboek

Bereik

Het bereik van een campagne geeft het aantal personen aan binnen een doelgroep dat tenminste éénmaal een uiting die onderdeel is van die campagne heeft gezien! Dit bereik kan worden uitgedrukt in een percentage van de doelgroep of als een absoluut getal. Bijvoorbeeld; een campagne heeft 47% van de doelgroep van 13-75 jaar bereikt of, de campagne heeft 250.000 personen van 15-24 jaar bereikt.

Contactfrequentie

Het mag duidelijk zijn dat binnen een doelgroep die wordt bereikt door buitenreclame een deel van de personen één keer wordt bereikt door een medium, bijvoorbeeld een abri-campagne. Andere personen hebben de campagne meerdere keren gezien en frequente reizigers zien de campagne vaak. De gemiddelde contactfrequentie is een cijfer dat uitdrukt hoe vaak een gemiddeld bereikte doelgroeppersoon de campagne heeft gezien.

Doelgroepbereik

Dit is het VAC bereik vertaald in het absolute aantal doelgroeppersonen met tenminste één oogcontact met de campagne. (VAC bereik% X doelgroepomvang = DG bereik) Voorbeeld: als de doelgroep bestaat uit één miljoen mannen en het VAC bereik is 56% dan bedraagt het DG bereik 560.000 mannen.

GRP

GRP’s (Gross Rating Points) zijn een maat om het totale aantal contacten dat een campagne oplevert uit te drukken. In principe wordt het (netto) bereikspercentage van de doelgroep X (vermenigvuldigd met) het gemiddelde aantal keren dat de doelgroep de campagne gezien heeft , wat resulteert in bruto bereik %. 70% bereik en een contactfrequentie van 7 resulteert dan uiteindelijk in 490 GRP's

Kosten per 1000

De term ‘kosten per 1.000 bereik’ (K/000 Bereik) geeft aan wat de kosten van een campagne zijn om 1.000 personen van een betreffende doelgroep te bereiken. Deze worden berekend door de campagnekosten te delen door de bereikte populatie (gedeeld door 1.000). Een vergelijkbare maar andere maat is “kosten per duizend contacten (K/000 Contacten). In deze berekening wordt rekening gehouden met de frequentie die de campagne oplevert.

Smart OOH Planning

Smart OOH Planning is de wijze waarop Out of Home Masters de campagnes voor haar opdrachtgevers samenstelt. Middels onze Smart Planning Tool waarin o.a. alle out of home objecten/mogelijkheden, alle fysieke verkooppunten, doelgroep segmentatie en een reistijden-calculator zijn gekoppeld is OOHM in staat de meest effectieve campagnes samen te stellen.

VAC (Visibility Adjusted Contacts)

VAC betekent: ‘Contacten Aangepast voor Zichtbaarheid’ (in het Engels ‘Visibility Adjusted Contacts’).
Visual & Webdesign